top of page

ESKOM en belasting
Die heersende energiekrisis in Suid-Afrika dwing talle besighede en huishoudings om self voorsiening te maak vir die elektrisiteitstekort in ons land.

Dit laat ons dan met die vraag: tot watter mate is die spandering op sonpanele, “inverters” en batterye, asook kragopwekkers (“generators”) aftrekbaar vir belasting?

In hierdie artikel, brei ek kortliks uit oor belastingverligting spesifiek in ‘n besigheidsomgewing (nie op huishoudings van toepassing).

Artikel 12B van die Inkomstebelasting wet maak dit vir belastingpligtige moontlik om onkostes verwant tot die opwekking van elektrisiteit, relevant tot sy/haar bedryf ( “trade”), af te trek vir belasting doeleindes teen ʼn spesiale tempo nl. 50% in jaar 1, 30% in jaar 2 en 20% in jaar 3. Hierdie onkostes kan vir son elektrisiteit (en installasie) ten volle afgetrek word in die jaar wat die stelsel in gebruik geneem word, solank die vermoëns minder as 1 megawatt is. Daar word egter nie spesifiek voorsiening gemaak vir addisionele onkostes, soos die installasie van “inverters”, batterye en kragopwekkers nie.

Die Minister van Finansies het egter in die begrotingsrede van 22 Februarie 2023 addisionele verligting aangekondig: in plaas van ʼn 100% aftrekking, sal die belastingpligtige nou ʼn voordeel geniet van 125% van die onkostes aangegaan, ongeag die grootte van die vermoëns. Hierdie vergunning kom egter met sekere vereistes, onder andere dat die vergunning slegs geld vir ʼn vensterperiode van twee jaar.

Ons raai besighede aan om die maksimum belastingvoordeel te benut indien hulle van plan is om hierdie tipe kostes aan te gaan. Ons beveel ook aan dat hulle kundiges raadpleeg oor die belasting aftrekbaarheid van onkostes wat verband hou met die installasie van “inverters”, batterye en kragopwekkers. Kontak ons gerus by info@sgnkonsult.co.za vir verdere advies en bystand.

Wilhelm Sadie CA(SA)

Die SGN Konsult Span

Comments


bottom of page