top of page

BESIGHEIDSEIENAARSKAP: MY NAAM OF EERDER 'n TRUST?


Met een van ons vorige trust-verwante artikels, was ʼn sterk argument gemaak om ʼn primêre

woning eerder in die naam van ʼn trust te bekom as in die naam van ʼn individu (raadpleeg dit

gerus). Soortgelyke argumente sal weereens relevant wees met hierdie skrywe, nl. die

voordele wat trust eienaarskap inhou as alternatief tot eienaarskap deur die individu self.


Watter belasting voordele is egter beskikbaar vir ʼn besigheid waarvan ʼn individu die aandeelhouer is?

Ons werk met die aanname dat die besigheid bedryf word binne ʼn maatskappy omgewing, met die individu as die aandeelhouer. Hiermee sekere voordele ter oorweging:


  1. Kleinsake korporasies, met vereistes soos omskryf per artikel 12E van die Inkomstebelastingwet, bied verskeie belasting voordele wat insluit versnelde slytasie periodes, asook die manier hoe hierdie tipe entiteite aangeslaan word deur SARS, nl. d.m.v. ʼn glyskaal tot en met belasbare inkomste van R550,000 (i.p.v. 28% vanaf die eerste R1).

  2. Paragraaf 57 van die 8ste Bylae tot die Inkomstebelastingwet maak voorsiening vir ʼn eenmalige R1.8m kapitaalwins vrystelling vir besigheidseienaars wat voldoen aan hierdie vereistes. Sou die individu dus wel hiervoor kwalifiseer en sy/haar aandeel verkoop, sal die eerste R1.8m kapitaalwins geïgnoreer word op so ʼn transaksie.

Gegewe die voordele beskikbaar om besighede egter in die “trust omgewing” (as aandeelhouer) te bestuur en te laat groei, asook boedelbelasting gevolge om so ʼn aandeel in die individu se naam te hou in die langtermyn, kan die besluit wat aandeelhouding betref meer kompleks wees as verwag.


Ons stel ons voor om eerder kundiges op die gebied te raadpleeg, voel vry om ons te kontak

by info@sgnkonsult.co.za vir verdere advies en bystand.


Die SGN Konsult Span.

Comments


bottom of page